Fogyasztóvédelem, panaszügyek

Az ügyfelek a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukkal, észrevételeikkel a távhőszolgáltató ügyfélszolgálatához, a szolgáltató vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak.

Az ügyfél reklamációk kezelésének felügyelete a Pest Megyei Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének hatáskörébe tartozik.

Vác Város Önkormányzat jegyzője ellenőrzi a távhőszolgáltató tevékenységét az üzletszabályzatban foglaltak betartása szempontjából.

A bejelentéseket, panaszokat az ügyfelek különböző csatornákon keresztül juttathatják el a távhőszolgáltatóhoz:
- személyesen (2600 Vác, Zrínyi u. 9.)
- telefonon 06-27-510-135
(a műszaki hibabejelentéseket a 06-27-510-145 telefonszámon 0-24 órán keresztül fogadjuk)
- postai vagy elektronikus úton eljuttatott levélben
levelezési cím: Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft., 2600 Vác, Zrínyi u. 9.,
e-mail: vactavho@vaholding.hu
faxon: 06-27-510-125

A beérkezett panaszokat a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. nyilvántartásba veszi és köteles a panaszok, észrevételek kivizsgálását és azok megoldásához szükséges intézkedéseket elvégezni.

A Fgytv. 17/B § (5) bekezdése szerint az írásos panaszokat a távhőszolgáltató a panasz beérkezésétől számított 15 naptári napon belül köteles kivizsgálni és a válaszlevelet postázni.
- Amennyiben az ügyfél a panasz bejelentésére kapott válasszal nem ért egyet, vagy a panaszait nem orvosolták, az illetékességi területeknek megfelelően fordulhat:

 

Felügyeleti szerv:

Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet

https://www.vac.hu/index.php?page=polgarmesteri&flag=0&action=modify&oszt_id=267


Fogyasztóvédelmi szervezetek elérhetőségei:

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly


Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület)

http://panaszrendezes.hu/elerhetosegek/

 

Felhasználói érdekképviseletek:

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127.

https://www.ofe.kozugyes.hu/

----------------------------------------------------------------------------

Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekvédelmi Szakmai Szövetsége

1046 Budapest, Zichy G. u. 4.

http://letesz.hu/

----------------------------------------------------------------------------

Lakásbérlők és Lakók Egyesülete (LABE)

1138 Budapest, Dagály u. 11.

https://labe.hu/

----------------------------------------------------------------------------

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ)
1121 Budapest, Oltvány köz 6..

http://www.losz.hu/

----------------------------------------------------------------------------

Magyar Energiafogyasztók Szövetsége
1091 Budapest, Üllői út 25.

https://adjukossze.hu/szervezet/magyar-energiafogyasztok-szovetsege-711Partnerek