Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely:                  2600 Vác, Zrinyi u. 9.
Cégjegyzékszám:       13 09 072931
Adószám:                  12165591-2-13
Telephely:                 2600 Vác, Vásártér 4.
Postacím:                  2600 Vác, Zrinyi u. 9.

 

Rövid történet

 

A Váci Távhő Kft. fűtési-, hő- és használati meleg víz (HMV) előállításával és továbbításával foglakozik.

A céget Vác Város Önkormányzata alapította, 1996-ban, a Váci Városüzemeltetési Kft.-ből történő kiválással.

 

2011-ben az önkormányzat a tulajdonában lévő gazdasági társaságokat elismert vállalati cégcsoportba (holding) szervezte, melynek vezető cége, a Váci Városfejlesztő Kft. szintén 100 %-ban önkormányzati tulajdonú cég. Ennek megfelelően a Váci Távhő Kft. is a Váci Városfejlesztő Kft. tulajdonába került, és annak felügyelete alatt működött.

 

2015 szeptemberében a Váci Távhő Kft. ismét közvetlenül Vác Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonába került. A cég társasági formája és neve is megváltozott, teljes neve: Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, rövid neve: Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. Szolgáltatói tevékenységét továbbra is a holding keretein belül folytatja.

 

A távhőszolgáltatás működését, a fogyasztói és szolgáltatói oldal jogi viszonyait a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, a törvény végrehajtásáról kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendelet, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díját és a díjalkalmazás feltételeit Vác Város Önkormányzatának 41/2005.(XII. 19.) számú rendelete, valamint a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelettel módosított 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet szabályozza.

 

A váci távhővel ellátott épületek hőszükséglete évi 110 000 GJ. A cég jelenleg ennek kb. 15 %-át a Veolia Energia Magyarország tulajdonában lévő gázmotoros kis erőműtől, másik 8 %-át a GE Hungary Zrt. volt váci gyárának területén működő Poligen V. Kft.-től vásárolja. A fennmaradó részt saját tulajdonú gázkazánokkal állítja elő. A négy egymástól független szolgáltatási területen 2714 lakossági felhasználót, egy iskolát, egy óvoda és bölcsőde intézmény-együttest és több mint félszáz közületet (zömmel kisebb üzleteket) lát el az alábbiak szerint:

 

Vásár téri fűtőműhöz tartozó szolgáltatási terület

 

A Vásár téri fűtőmű az 1970-es évek elején létesült, amely 1980-ban bővítésre került és jelenleg 2326 lakás és 42 közület fűtését és melegvíz ellátását biztosítja.

A fűtőműben 2 db 3,6 MW teljesítményű, 1972-es gyártási évű Láng 3HO, 2 db 6 MW teljesítményű, 1980-as gyártású Láng-Ygnis forró vizes gázkazán és 1 db 1,2 MW teljesítményű, 1999-ben telepített Jembacher típusú gázmotoros erőmű, összességében 20,4 MW beépített teljesítményű hőtermelő kapacitás biztosítja az ellátást.

A fűtési rendszer 110/70 °C hőmérsékletű, maximális 6 bar üzemi nyomású forró vizes rendszer. Teljes vízrendszere kb. 250 m3, maximális tömegárama 300 m3/óra.

A hőellátó rendszer a távvezeték hálózat segítségével az épületek hőközpontjaiban (35db) elhelyezett fűtési és HMV hőcserélőin keresztül adja át a hőenergiát a lakóépületeknek.

A rendszer szabályozása kétszintű, egyrészről a fűtőműben valósul meg, ahol a primer hálózat hőmérséklete a külső hőmérsékletnek megfelelően szabályozódik, illetve a fő keringető szivattyú teljesítménye (tömegárama) a teljes rendszer (vagyis a fogyasztók összessége) hőigényének megfelelően kerül beállításra. A második szintű szabályozás az épületek hőközpontjában valósul meg, ahol az automata vezérlés külső hőmérsékletet érzékelő jele alapján nyitja vagy zárja az épület hőközpontjainak szabályzó szelepeit, biztosítva ez által az adott épület, illetve lakói számára a megfelelő hőmennyiséget. A fogyasztói hőközpontok GSM rendszerű összeköttetésben vannak a fűtőműben lévő diszpécser központtal, ahol számítógép segítségével ellenőrizhetők a működés közbeni műszaki paraméterek, regisztrálhatók a hibaüzenetek és kisebb beavatkozásokra (hőfokeltolás) központilag is lehetőség van.

Az egyes épületek energiafogyasztását épületenként hitelesített hőmennyiségmérő méri, ami egyben a havi elszámolások alapját is képezi.

 

Deákvári főúti kazánházhoz tartozó szolgáltatási terület

 

A Deákvári főúti kazánház az 1980-as években került a Váci Távhő Kft. szolgáltatói körébe, jelenleg 196 lakás fűtését és HMV ellátását biztosítja. A hőellátó rendszere jelentősen eltér a Vásár téri fűtőműétől, itt ugyanis a kazánházban van a HMV hőcserélő, a fűtés pedig direkt rendszerű, vagyis közvetlenül a kazánokról történik az ellátás. A fűtési és a HMV hálózat is a cirkulációs vezetékkel együtt a kazánházból indul ki és oda érkezik vissza. Az épületek és a csőhálózat elrendezése miatt a hőmennyiségmérők nem minden esetben épületenként, hanem az egykori kivitelezés sajátosságai miatt egyes épületeknél lépcsőházanként vannak kiépítve.

A hőellátást a közelmúltban végrehajtott fejlesztés eredményeként 1 db 960 kW teljesítményű korszerű Viessmann Vitoplex kazán, 1 db 450 kW-os Komfort kazán és 2 db régebbi, 740 kW teljesítményű Ygnis gázkazán, összességében 2,89 MW összteljesítményű hőtermelő berendezés látja el. Az elmúlt három évben - a kazánberuházás mellett - cserére került 330 nyfm távvezeték, több tolózár és egyéb elzáró szerelvény beépítésével beszabályozásra került a teljes hidraulikai rendszer, és a kazánházban felszerelt központi hőmennyiségmérő helyett épületenkénti, illetve lépcsőházankénti hőmennyiségmérők kerültek kiépítésre.

A szabályozási rendszer távfelügyelt, egy lépcsős, külső hőmérsékletet követő.

 

Újhegyi úti kazánházhoz tartozó szolgáltatási terület

 

Az Újhegyi úti kazánház a Deákvári főútihoz hasonlóan az 1980-as évek elején került a Váci Távhő Kft. jogelődjének tulajdonába, jelenleg 71 lakás fűtését és HMV ellátását biztosítja. A rendszer kiépítése és a szabályozási rendszere a Deákvári főútihoz hasonló. A hőellátást 1 db 2015-ben telepített, 560 kW teljesítményű korszerű Viessmann Vitoplex kazán, 2 db régebbi, 450 kW teljesítményű Komfort gázkazán, összességében 1,46 MW összteljesítményű hőtermelő kapacitás biztosítja.

2016 évben cserére került a teljes távhőellátó hálózat 190 nyfm hosszban.

 

 

Szent István téri kazánházhoz tartozó szolgáltatási terület

 

A Szent István téri kazánház 1980-ban került a Váci Távhő Kft. kezelésébe, ellátási körzetében a kazánházból csak fűtésszolgáltatás történik 112 lakossági és 6 közületi fogyasztó részére. A fűtés ellátást 1 db 560 kW teljesítményű, 2014-ben telepített korszerű Viessmann Vitoplex és 1 db régebbi, Termopress 600 kW-os gázkazán biztosítja. Az automatikus külső hőmérsékleti szabályozás itt is kiépítésre került.

 

 

A fogyasztói oldal

 

A fogyasztói rendszerhez tartozó lakóépületek és a kapcsolódó épületgépészeti ellátó rendszerek a 70-es és a 80-as években épültek. Az épületek többsége energetikai szempontból magas hőveszteségű, falszerkezetük egyáltalán nem, vagy elégtelenül szigetelt, iparosított technológiával épült panel, vagy vasbeton szerkezetű, sok esetben fatokos, korszerűtlen nyílászárókkal, a lépcsőházak fémvázas ablakokkal, vagy kopolit üvegezéssel ellátottak. Az épületgépészeti rendszerük elöregedett, az épületek kb. 15 %-ában még teljesen szabályozhatatlan egycsöves fűtési rendszer üzemel.

A lakóépületek mindössze 8 %-a (Hattyú u. 47., Dr. Csányi László krt. 82 és 84., Rácz Pál u. 3 - 5., Kötő u. 1-9.) ellátott korszerű, lakásonkénti hőmennyiség mérővel.

Az épületek közel 20 %-a rendelkezik költségmegosztó eszközzel.

A fogyasztói oldal épületei 40-50 %-al több hőenergiát fogyasztanak, mint egy korszerűen szigetelt, szabályozott épület. Egy-egy jól szabályozott, korszerű nyílászárókkal ellátott és szigetelt épület fajlagos energiafogyasztása éves szinten 0,1-0,15 GJ/lgm3 közé esik, ezzel szemben a Váci Távhő kft. szolgáltatási területéhez tartozó lakóépületek fajlagos energiafogyasztása átlagosan 0,12 - 0,3 GJ/lgm3 között van.

 

 

Fejlesztések

 

A Váci Távhő Kft. 2004. május 1-től a földgáz szabadpiacról szerzi be a szükséges energia mennyiséget, mely kedvezőbb árak elérését teszi lehetővé, mint a korábbi, közüzemben történő vételezés. Ennek köszönhetően tudta teljesíteni  a cég a 2003-2004-ben - "német szénsegély” hitelből – megvalósított, 100 millió Ft értékű hőközpont rekonstrukcióval összefüggő hiteltörlesztési kötelezettségeket, és 2010-ig minden évben 10-25 millió Ft közötti összeget költhetett fejlesztésre, korszerűsítésre.

2010 és 2011 folyamán európai uniós pályázati lehetőség igénybe vételével és Vác Város Önkormányzatának támogatásával a társaság a Vásár téri fűtőmű ellátási területén a távvezeték hálózat felét - mintegy 1500 nyfm szakaszon - korszerű, előszigetelt távvezetékre cserélte 160 millió Ft értékben.

2013 január 1-től, a rezsicsökkentés bevezetésével a Váci Távhő Kft lakossági hődíj támogatásban részesül. A támogatás fel nem használt mértékét a cég a jogszabály értelmében vagy visszafizeti, vagy valamilyen energiahatékonyságot, üzembiztonságot növelő beruházásra fordítja. Társaságunk a 2013-2014 évi nyereségkorlátot meghaladó eredményrész terhére 7 db új hőközpontot létesített 2015 és 2016 folyamán, korszerűbbé vált az épületfelügyeleti rendszer, kb.800 nyfm hosszban valósult meg távvezeték rekonstrukció, illetve sikerült lecserélni 3 db régi kazánt. Beruházási tervünknek megfelelően a rendelkezésre álló forrásokat maradéktalanul felhasználásra kerültek.

 

A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. filozófiája szerint a távhőszolgáltatás biztonságos, környezetbarát, tiszta és kényelmesen igénybe vehető energiaszolgáltatás, ezért fejlesztése szükséges és indokolt.Partnerek