Árak, távhődíjak és azok tartalma

Lakossági díjtételek:

Alapdíj fűtési célú felhasználás 254,74 Ft / Lm3 / év
Alapdíj melegvíz célú felhasználás 87,87 Ft / Lm3 / év
Alapdíj egyuttes felhasználás 342,61 Ft / Lm3 / év
Teljesítménydíj 6 986 196 Ft / MW /év
Hődíj hőközponti mérés (primér mérés) 2 737,81 Ft / GJ
Hődíj épület mérés (sekunder mérés) 2 874,87 Ft / GJ
Egyéb fogyasztói díjtételek:
Alapdíj futési célú felhasználás 329,27 Ft / Lm3 / év
Alapdíj melegvíz célú felhasználás 113,58 Ft / Lm3 / év
Alapdíj egyuttes felhasználás 442,85 Ft / Lm3 / év
Teljesítménydíj 9 029 633 Ft / MW /év
Hődíj hőközponti mérés (primér mérés) 3 538,63 Ft / GJ
Hődíj épület mérés (sekunder mérés) 3 715,77 Ft / GJ
A fenti díjtétek az 5 %-os ÁFA-t nem tartalmazzák !

A díjak érvénybe léptek 2014. október 1. napján a rezsicsökkentésről szóló  2014. évi XI. Törvénynek megfelelően.

 

A Távhőszolgáltatási díjak tartalma:

A távhőszolgáltatási díj

Alapdíjból és

Hődíjból tevődik össze.

A használati melegvíz hődíja csak a felmelegítéshez használt hő díját tartalmazza, felmelegítésre kerülő hálózati hidegvíz és csatornahasználat díját nem.

 

Alapdíj

Az alapdíj éves díj, amelyet a fogyasztónak a társasházzal kötött közüzemi szerződésben meghatározott légtérfogat után kell fizetnie.

Az alapdíj lakossági és az egyéb fogyasztó távhővel ellátott épületeiben:

a.) ha a távhőt csak melegvíz felhasználásra vételezik, csak a melegvízre vonatkozó,

b.) ha a távhőt csak fűtési célú felhasználásra vételezik, csak fűtésre vonatkozó,

c.) ha a távhőt fűtés és melegvíz felhasználásra vételezik mindkét hőenergia fogyasztás alapján, együttesen kerül felszámításra.

Az együttes alapdíj alkalmazása szempontjából az épületen belül az egyes helyiségek fűtési és melegvíz ellátása tekintetében a helyiségek között különbség nem tehető

 

Az alapdíjjal a következő költségeket fizetik meg a fogyasztók:

 • Az üzemeltetés és a karbantartás anyagköltségét (alkatrészek, szerelvények, gépkocsi üzemanyag stb.).

 • A hőtermelő létesítmények (kazánházak) és a hőközpontok villamos energia és vezetékes ivóvíz költségeit.

 • Az összes bérköltséget és járulékait.

 • A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenést. (Amortizáció.)

 • Egyéb költségeket, azaz minden olyan kiadást, amely a szolgáltatás működéséhet feltétlenül szükséges. (Számla készítés, ügyfélszolgálat stb.)

 • Szerződéses és eseti külső karbantartások, ügyvédi, könyvvizsgálói, díjbeszedői költségeket, posta, telefon gépkocsi javítás, szállítás stb.

 • A számviteli törvény szerint, a különböző időtartamú követeléseknek megfelelően kalkulált értékvesztést.

 • Az önkormányzat által meghatározott mértékű nyereséget, ami a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. esetében „0” Ft.

Az hődíjjal a következő költségeket fizetik meg a fogyasztók:

 • Az előállított és a távhőszolgáltatói rendszerbe kiadott hőmennyiség tüzelőanyag költségét. (a földgáz ára).

 • A hőszolgáltató által vásárolt hőenergia költségét. (más hőtermelőtől vásárolt hő ára).

 • A méréssel meghatározott hálózati hőveszteséget.

 • A szükségszerűen elfolyt víz hőtartalmának ellenértékét.

 

A díjképzésnél a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. önköltség-számítási szabályzatával egyezően költség gyűjtésen alapuló előkalkulációt kell alkalmazni.

A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosa Vác Város Önkormányzata nem fogalmazott meg elvárt mértékű nyereséget a cég felé, tulajdonosi elvárás, hogy ne legyen a gazdasági társaság veszteséges.

A nyereségnek törvényben meghatározott korlátja van, a távhőszolgáltatók esetében a gazdasági társaság bruttó eszközértékének 2 %-a.

 

Alaptevékenységen kívüli szolgáltatásaink díjai

Kiszállási díj 5000 Ft / alkalom
Közműegyeztetés és közműfelügyelet 7620 Ft / megkezdett óra
Vízmennyiség mérő csere díja
-1db esetén:

19000 Ft

-2db esetén: 29000 Ft
-3db esetén 38500 Ft

 

A fenti díjtételek a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák !

 

 

Korábbi díjtételekPartnerek