Fogyasztóvédelem, panaszügyek

Az ügyfelek a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukkal, észrevételeikkel a távhőszolgáltató ügyfélszolgálatához, a szolgáltató vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak.

Az ügyfél reklamációk kezelésének felügyelete a Pest Megyei Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének hatáskörébe tartozik.

Vác Város Önkormányzat jegyzője ellenőrzi a távhőszolgáltató tevékenységét az üzletszabályzatban foglaltak betartása szempontjából.

A bejelentéseket, panaszokat az ügyfelek különböző csatornákon keresztül juttathatják el a távhőszolgáltatóhoz:
- személyesen (2600 Vác, Zrínyi u. 9.)
- telefonon 06-27-510-135
(a műszaki hibabejelentéseket a 06-27-510-145 telefonszámon 0-24 órán keresztül fogadjuk)
- postai vagy elektronikus úton eljuttatott levélben
levelezési cím: Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft., 2600 Vác, Zrínyi u. 9.,
e-mail: vactavho@vaholding.hu
faxon: 06-27-510-125

A beérkezett panaszokat a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. nyilvántartásba veszi és köteles a panaszok, észrevételek kivizsgálását és azok megoldásához szükséges intézkedéseket elvégezni.

A Fgytv. 17/B § (5) bekezdése szerint az írásos panaszokat a távhőszolgáltató a panasz beérkezésétől számított 15 naptári napon belül köteles kivizsgálni és a válaszlevelet postázni.
- Amennyiben az ügyfél a panasz bejelentésére kapott válasszal nem ért egyet, vagy a panaszait nem orvosolták, az illetékességi területeknek megfelelően fordulhat:

 

Fogyasztóvédelmi szervezetek elérhetőségei:

 

Vác Város Önkormányzata
Deákné dr. Szarka Anita jegyző
2600 Vác, március 15. tér. 11.
Telefon: 06-27-513-434
e-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

----------------------------------------------------------------------------

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Felügyelőség-vezető: Albert Ildikó
1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Telefonszám: +36 1 329-7017
Telefax: +36 1 235-0856
E-mail: fogyved.pestmegye@nfh.hu

----------------------------------------------------------------------------

Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Felhasználói érdekképviseletek:

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)
1138 Budapest, Dagály u. 11.

----------------------------------------------------------------------------

Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekvédelmi Szakmai Szövetsége
1046 Budapest, Zichy G. u. 4.

----------------------------------------------------------------------------

Lakásbérlők és Lakók Egyesülete (LABE)
1138 Budapest, Dagály u. 11.

----------------------------------------------------------------------------

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége (LOSZ)
1146 Budapest, Hermina út 57.

----------------------------------------------------------------------------

Magyar Energiafogyasztók Szövetsége
1091 Budapest, Üllői út 25.
Partnerek